fbpx

Vårseglatser

I år har isvintern varit ganska lätt och så kan vi nu redan i maj erbjuda möjligheten att segla ut med våra traditionella segelfartyg. Att segla passar riktigt bra som en aktivitet t.ex. på en TYKY-dag, en övning i teamarbete. Man sitter i samma båt och framåt kommer man med att tillsammans lyfta seglen. Då en segelbåt glider framåt nästan ljudlöst komme man nära naturen och fåglarna. I maj kommer vi att ordna fågelutflykter med både Tacksamheten och Eugenia. En seglats tillsammans med klassen innan man börjar semestern är också en trevlig avslutning på skolåret. Fråga gärna mera av oss!