Tacksamhetenin purjehdusten varausehdot

Tältä sivulta löydät yleiset varausehdot yleisö- ja tilauspurjehduksillemme perinnepurjevene Storbåt Tacksamhetenille.

Storbåt Tacksamheten

Kaikista laskutettavista varauksista peritään 12€:n toimistokulu, joka pidätetään aina peruutuksen yhteydessä, ellei peruutus johdu palveluntarjoajasta. Tämän lisäksi peritään tarvittaessa prosentuaalinen peruutuskulu ajankohdasta riippuen alla olevien ehtojen mukaan.

Juhlapurjehdus: Tacksamheten Goes Åland

Huonevarausten osalta 100% varauksesta pidätetään 14 vrk ennen lähtöä.
Purjehduksen, ruokailujen ja telttamajoituksen osalta peruutuksesta pidätetään aina 12€:n toimistokulu, vähintään 14 vrk ennen matkaa ei kuluja,  yli 7 vrk ennen lähtöä 10%, alle 7 vrk ennen lähtö 65% ja alle 4 vrk ennen lähtöä 100% purjehduksen hinnasta.

Tacksamhetenin teemapurjehdukset

Teemapurjehdukset, joissa lähtöpaikka on jokin muu kuin Nauvo ja jotka sisältävät ruokailuja  tai muita lisäpalveluita (esim. Kansallispuistopurjehdukset).

Peruutuksesta peritään aina 12€:n toimistokulu, vähintään 14 vrk ennen matkaa ei kuluja, yli 7 vrk ennen lähtöä 10%, alle 7 vrk ennen lähtö 65% ja alle 4 vrk ennen lähtöä 100%.

Tacksamhetenin 2-3 h tilauspurjehdukset
2 tai 3 tunnin tilauspurjehdukset ilman lisäpalveluita: ensisijaisesti pyritään sopimaan purjehdukselle toinen ajankohta, mutta jos se ei ole mahdollista ja mikäli peruutus tapahtuu alle 24 h ennen lähtöä, pidätetään purjehduksesta 50%.

Mikäli purjehdukseen kuuluu ruokailuja tai majoituksia, noudatetaan yllä olevia teemapurjehdusten varausehtoja.

Mikäli purjehdus peruuntuu palveluntarjoajaan liittyvistä syistä, palautetaan kaikki maksut asiakkaalle. 

Mikäli purjehdus peruuntuu esimerkiksi liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, palautetaan kaikki maksut asiakkaalle tai siirretään varaus toiseen ajankohtaan, mikäli mahdollista.

Ylivoimainen este
Ylivoimaisen esteen, Force Majeure, sattuessa, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia
aikatauluun, suorittaa kuljetus toisella aluksella tai peruuttaa tilaus. Suomen Saaristovaraus
ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia
kuluja.

Reklamaatiot
Mahdollisista epäkohdista tulee ilmoittaa välittömästi aluksen miehistölle, tapahtuman
järjestäjälle tai Suomen Saaristovaraukselle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai siihen liittyy
korvausvaatimus, tulee ilmoitus tehdä kirjallisesti Suomen Saaristovaraukselle 14
vuorokauden sisällä. Oikeus aikataulujen ja hintojen muutoksiin pidätetään. Emme vastaa
mahdollisen myöhästymisen johdosta menetetyistä jatkoyhteyksistä, muusta haitasta tai
näistä aiheutuvista kuluista.