Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Gäller alla stugor om inget annat omnämns. Bokningen av stuga/inkavrtering är bekräftad då förskottsavgiften (30 %) har
betalats. Den resterande summan skall betalas senast 4 veckor innan inkvarteringen börjar. När det gäller bokningar som görs senare än 4 veckor innan, och bokningar för kortare tid (4 dygn eller mindre) uppbärs hela avgiften omedelbart. Kunden skall 2 – 3 dagar före ankomst till stugan komma överens med värdfolket om när och var nycklarna överlämnas.

Ett inkvarteringsdygn börjar kl. 16.00 och slutar kl. 12.00, såvida inget annat omnämns. Vid veckouthyrning är bytesdagen lördag, om inget annat omnämns. Semesterstugor uthyres enbart åt myndiga personer, under 18-åringar är endast välkomna tillsammans med en vuxen hyresgäst. I hyran för stugan ingår rätt att fritt använda semesterbostaden, bastu och ved (om inget annat nämns), kokkärl, matservis och bestick samt sängkläder (madrasser, täcken och dynor).
Kunden hämtar egna lakan, såvida inte annat överenskommits. Kunden skall se till att stugan städas under vistelsen och
innan nycklarna återlämnas. Stugan skall lämnas i samma skick som den var då den överläts till kunden. Semesterstugan får inte användas av flera personer än vad som avtalats i samband med bokningen. Kostnader för skador som orsakats av kunden och/eller av sällskapsdjur måste genast anmälas till stugägaren.

Expeditionsavgifter
-bokningssavgiften är 12 euro vid bokning från Finland
-bokningsavgiften är 20 euro vid bokning från utlandet

Avbokningar
Avbokningar skall alltid göras skriftligen. För avbokning uppbärs en avgift på 40 euro samt expeditionskostnader 12 euro. Om en bokning avbeställs minst 28 dagar innan inkvarteringen börjar, återbetalas förskottsavgiften med avdrag för avboknings- och expeditionskostnaderna. Om den avbeställs 28-21 dagar innan inkvarteringen börjar, debiteras förskottsavgiften. Om avbokningen sker senare än 21 dagar före inkvarteringen börjar, och värdfolket inte får semesterstugan uthyrd åt någon annan, debiteras fullt pris.
Vi rekommenderar att våra kunder i förväg tar en reseförsäkring ifall att resan avbokas. Även sista-minuten-bokningar gjorda
per telefon eller e-mail är bindande. Vid No show -situation faktureras bokningen i efterskott.
Finlands Skärgårdsbokning har rätt att återkalla en bokning:
-på grund av oöverstigligt hinder, dvs. force majeure; i detta fall får kunden tillbaka hela den hyra hen betalt
-om räkningen inte har betalts före eller på förfallodagen.
Ägaren har rätt att vägra överlåta stugan eller avlägsna hyresgästen ifall denna vid ankomst eller under vistelsen beter sig störande eller är påverkad av rusningsmedel. I dessa fall returneras inte hyran.

Eventuella klagomål angående bokningsobjektet skall göras omgående direkt till ställets ägare eller disponent. Trots att förmedlaren inte ansvarar för ställets skick eller eventuella brister som uppdagas, är det ändå välkommet att problemen kommer oss till kännedom. Ifall kunden fortfarande önskar reklamera till Finlands Skärgårdsbokning skall hen returnera
kundresponsblanketten åt oss. Blanketten skall vara signerad av både stugägaren och kunden, så att vi vet att problemen som uppstått har konstaterats av båda parter.