Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för stugor

Gäller nästan alla våra stugor, med några undantag (info om dom finns i stugbeskrivingen, som kunden får
när dom bokat).

Bokningsvillkor
Bokningen är bekräftad då förskottsavgiften, som debiteras 7 dygn efter bokning, (30 %) har
betalats. Den resterande summan skall betalas senast 4 veckor innan inkvarteringen börjar. När
det gäller bokningar som görs senare än 4 veckoer innan och bokningar för kortare tid (4 dygn eller mindre) uppbärs hela
avgiften omedelbart. Kunden skall 2 – 3 dagar före ankomst till stugan komma överens med
värdfolket om när och var nycklarna överlämnas. Ett inkvarteringsdygn börjar kl. 15.00
och slutar kl. 12.00, såvida inget annat omnämns. Vid veckouthyrning är bytesdagen lördag, om
inget annat omnämns. Semesterstugor uthyres enbart åt myndiga personer, under 18 åringar är
endast välkomna tillsammans med en vuxen hyresgäst. I hyran för stugan ingår rätt att
fritt använda semesterbostaden, bastu och ved (om inget annat nämns), kokkärl, matservis och
bestick samt sängkläder (madrasser, täcken och dynor). Kunden hämtar egna lakan och örngott,
såvida inte annat överenskommits. Kunden skall se till att stugan städas under vistelsen och
innan nycklarna återlämnas. Stugan skall lämnas i samma skick som den var då den överläts till
kunden. Semesterstugan får inte användas av flera personer än vad som avtalats i samband med
bokningen. Kostnader för skador som orsakats av kunden och/eller av sällskapsdjur
debiteras.

Expeditionsavgifter
Expeditionsavgiften är 12 euro vid bokning från Finland.
Expeditionsavgiften är 20 euro vid bokning från utlandet.

Avbokning
Avbokningar skall alltid göras skriftligen. För avbokning uppbärs en avgift
på 40 euro samt expeditionskostnader 12 euro. Om en bokning avbeställs
minst 28 dagar innan inkvarteringen börjar, återbetalas förskottsavgiften
med avdrag för avboknings- och expeditionskostnaderna. Om en bokning
avbeställs 28 – 21 dagar innan inkvarteringen börjar debiteras bokningsavgiften.
Om avbokningen sker senare än 21 dagar före inkvarteringen
börjar och värdfolket inte får semesterstugan uthyrd åt någon annan,
debiteras fullt pris. Vi rekommenderar att våra kunder i förväg tar en reseförsäkring
ifall att resan avbokas. Även sista-minuten-bokningar gjorda
per telefon eller e-mail är bindande. Vid No show -situation faktureras
bokningen i efterskott. Finlands Skärgårdsbokning/Turku Touring har
rätt att återkalla en bokning på grund av oöverstigligt hinder, dvs. force majeure; i
detta fall får kunden tillbaka hela den hyra hon eller han betalt
om räkningen inte har betalts före eller på förfallodagen.
Ägaren har rätt att vägra överlåta stugan eller avlägsna hyresgästen ifall
denna vid ankomst eller under vistelsen beter sig störande eller är påverkad
av rusningsmedel. I dessa fall returneras inte hyran Eventuella
klagomål angående bokningsobjektet skall göras omgående direkt till
ställets ägare eller disponent. Trots att förmedlaren inte ansvarar för
ställets skick eller eventuella brister som uppdagas, är det ändå välkommet
att problemen kommer oss till kännedom. Ifall kunden fortfarande
önskar reklamera till Finlands Skärgårdsbokning skall han returnera
kundresponsblanketten åt oss. Blanketten skall vara signerad av både
stugägaren och kunden, så att vi vet att problemen som uppstått har
konstaterats av båda parter. Priserna i broschyren är inte bindande.