Skärgårdsbokning, skärgårdsresor

Finlands Skärgårdsbokning

Öppethållningstider: må-fre kl. 10.00-16.00

Personal

Pirjo Hoffström, Verkställande direktör
E-post: pirjo.hoffstrom (at) skargardsbokning (.) fi

Suvi Anttinen
Heidi Granqvist

Skärgårdsbokning förmedlar din stuga

Vill du förtjäna pengar med din stuga och göra det lätt? Låt oss sköta jobbet!

Hur går det till?

  1. Anslutning till Skärgårdsbokning är möjligt för alla intresserade turistföretagare/stugägare.
  2. Även enskilda stugor eller lediga veckor i en privat stuga kan sättas till förmedling. Vi tar ibruk ett nytt bokningssystem i början av året 2019 och det system som nu är synlig kommer inte att vara aktuell efter några veckor. Det nya systemet heter TravelNet och mera information hur det används i olika företag finns på sidan www.sportum.fi. Fråga också gärna av oss om systemet!
  3. Samarbetet mellan stugägaren och Skärgårdsbokning är baserat på ett skriftligt avtal.
  4. Företagaren/stugägaren överlåter sin ”bokningsbok” till Skärgårdsbokning antingen helt eller delvis. Skärgårdsbokning har alltid en uppdaterad version tillhanda av bokningsläget.
  5. Informationen mellan stugägaren och Skärgårdsbokning sköts per telefon, post eller e-post .
  6. Ägaren kan lätt uppdatera sina egna bokningar och få information om bokningsläget  med hjälp av en ägaranslutning via internet.
  7. Vi paketerar skärgårdens tjänster till större helheter och resepaket och har reserarrangörsrättigheter.

Kostnader – vad kostar det att ansluta sig?

Att ansluta sig till servicen är kostnadsfritt. Vi uppbär en årlig marknadsföringsavgift där det ingår en uppdatering av uppgifterna i bokningssystemet och att stugan/inkvarteringen är med i online-katalogen och  i alla marknadsföringsåtgärderna under året (mässor). Skärgårdsbokning paketerar service till försäljning i större helheter på inhemska och  internationella marknader. Marknadsföringsavgifet för år 2022 är 95 eur/företage + moms.